Ritt Bjerregaard: Svært at se Frank Jensen som en del af løsning

No comments:

Powered by Blogger.